Beiratkozás

Kedves Szülők!
A Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda 2022. október elején nyitotta meg kapuit. A 110 férőhelyen, jelenleg 106 gyermekkel, három homogén és egy vegyes összetételű csoporttal működünk. A fenti számokból is kitűnik, hogy - bár óvodánkból ballagnak el nagycsoportosok - az üres férőhelyek száma a 2024-2025-es nevelési évre korlátozott. Amennyiben gyermeküket szeretnék óvodánkba íratni, kérjük, hogy a továbbiakban leírtak szerint a Szándéknyilatkozat kitöltésével jelezzék felénk 2024. március 24-ig.

RÖVIDEN A SZÁNDÉKNYILATKOZATRÓL
A 2024-2025-ös nevelési évre a "Tudnivalók -> Letölthető Dokumentumok" menüpontban elérhető „Szándéknyilatkozat” és „Nyilatkozat felügyeleti jog gyakorlásáról” nyomtatványokat kérjük eljuttatni óvodánkba emailben, postai úton vagy személyesen március 24-ig a következő címre: iroda@hajnalcsillag2022.hu
Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda
2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 64/B

A BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében szabályozza az óvodai beiratkozás időpontját, amelyre a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. Ennek pontos időpontját kihirdetjük, valamint értesítést küldünk a nyilatkozatot kitöltő szülők részére.

Óvodánkba jelentkezhet minden óvodaköteles gyermek (azok, akik 2024. augusztus 31-ig betöltötték 3. életévüket) Óvodai átvételre és más körzetből való jelentkezésre is van lehetőség.
Szeretettel hívunk és várunk a Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvodába minden olyan családot, akik gyermekük megkeresztelésekor a hitben való nevelésre tett fogadalmukhoz elfogadják gyülekezetünk óvodájának segítségét. Ugyanilyen szeretettel várjuk azokat a családokat is, akik vágynak a fentebb vázolt biztonságra, lelkiségre, noha nem keresztelték meg a gyermeküket. Azokat is örömmel fogadjuk, akik más felekezethez tartoznak és elfogadják az óvodánkban kínált keresztyén nevelést.
Túljelentkezés esetén a felvétel szempontjai:
 • Betöltött 3. életév
 • A fenntartó gyülekezetben betöltött tagság
 • A szabad óvodai férőhelyek 80%-a szigetszentmiklósi lakhellyel rendelkező családok számára fenntartott
 • Református vagy egyéb keresztyén felekezeti közösségekben betöltött tagság
 • Hitbéli elköteleződés iránti fogékonyság
 • Lelkészi ajánlás

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 • Jelentkezési lap
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek és a szülők lakcímkártyája
 • A szülők személyi igazolványa
 • A gyermek TAJ-kártyája
 • A gyermek oltási könyve, utolsó védőnői státusza
 • Sajátos nevelési igény esetén a gyermekről szóló utolsó szakértői vélemény
 • Lelkészi ajánlás saját felekezettől
Fontosnak tartjuk a családokkal való személyes találkozást, melyre a szülő mellett a gyermeket is várjuk. Ennek időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.